Frezen                                                  
 

Voor het frezen maken wij gebruik van een howard frees van 3 meter breed.

  


 Ploegen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ploegen gebeurd bij ons met een kverneland 4 scharige wentelploeg met vorenpakker.Diepploegen/Mengwoelen

Met onze diepploeg kunnen we een werkdiepte tot 100 cm halen. Hiervoor gebruiken wij een panter-ploeg.

Kilveren                                                  Spitten

Voor het kilveren van uw land beschikken           Bij het spitten maken wij gebruik van een
wij over 1 kilverbak. Eventueel is die                     Farmax spitmachine van 3 meter breed.
in te zetten met laser.                                              Deze heeft een werkdiepte van ongeveer 35 cm

Schijveneggen                                      Wallenfrezen

     
Het schijveneggen gebeurd met een Evers           Voor het wallenfrezen beschikken wij over een    
Skyros. Deze is voorzien van zaaibak om er           Bos wallenfrees. Dit om uw slootwal te laten          
eventueel groenbemester te                                    zakken, en het verhakselen en verspreiden van
zaaien.                                                                        van sloot maaisel en begroeing.                                                                                                                                                                                                                    .      

Vaste tand cultivator

De vaste tand cultivator voor het egaliseren van het land etc. Tevens kan deze worden voorzien van een zaaibak, om groenbemester te zaaien.


Driepoot
 

 

Tevens hebben wij nog een

  • - Greppelfrees
  • - Schuifraam
  • - Diepwoeler etc.