Gewasbescherming


Om het onkruid te bestrijden beschikken wij over een Dubex 24 meter getrokken spuit.

Maisrijenfrezen

Voor het rijenfrezen maken wij gebruik van een Breviglieri 6-rijïge frees.

Mais schoffelen


Voor het maisschoffelen beschikken wij over een 6-rijïge Niemeyer maisschoffel. Op deze schoffel zitten bakken om eventueel kunstmest bij te kunnen zaaien.